SFV.be - Simon Fransen Vochtbestrijding | Bel ons op 0878/43.21.13

Premie of subsidie aanvragen


Het is fijn om eindelijk iets aan het vochtprobleem in je woning te kunnen doen. Het is een grote en specialistische klus waarvoor meestal een vochtexpert moet worden ingehuurd. Vochtbestrijding is dan ook meestal een dure grap. Als huurder heb je daar natuurlijk geen last van, maar als eigenaar kunnen die kosten een net te hoge drempel vormen….. Gelukkig kan je in Vlaanderen in aanmerking komen voor een zogenaamde renovatiepremie. Zo hoef je de kosten niet helemaal zelf op te hoesten en wordt het allemaal misschien wel haalbaar!De renovatiepremie


De Vlaamse renovatiepremie is in het leven geroepen om de inwoners van Vlaanderen te stimuleren energiezuiniger te wonen. Bij werkzaamheden die bijdragen aan een vermindering van het energieverbruik kun je daarom in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten. Maar er is wel het een en ander veranderd voor wat betreft die premie. Waar je deze vroeger gewoon kreeg uitgekeerd, krijg je nu een deel van de kosten terug via de belasting.Voorwaarden
Ook de voorwaarden om voor de renovatiepremie in aanmerking te komen, zijn enigszins aangepast. Je moet nu aan de volgende voorwaarden voldoen:


- De totale kosten voor de uitgevoerde werkzaamheden bedragen bij elkaar minstens €10.000,- (ex. Btw).
-De woning bevindt zich in Vlaanderen en is minstens 25 jaar oud.
-De facturen mogen niet ouder zijn dan drie jaar en het moet gaan om echte facturen (kopieën) zijn, dus geen bestelbonnen, kassabonnen, verzendnota's of offertes.
-In de laatste 10 jaar mag geen renovatiepremie zijn aangevraagd.
-Er gelden bepaalde inkomensvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een renovatiepremie.
-De hoogte van de renovatiepremie is maximaal € 10.000,- en, afhankelijk van het inkomen, 20% of 30% van de goedgekeurde facturen. Bij een inkomen van maximaal € 29.00,- (te verhogen met 1.510 euro per persoon ten laste) geldt een premie van 30% en bij een inkomen dat daarboven ligt, geldt 20%.

 

Premie vochtbestrijding

 

Welke vochtbestrijding komt in aanmerking voor een renovatiepremie?


Niet alle klussen komen in aanmerking voor vergoeding, maar wel veel werkzaamheden die met vochtbestrijding te maken hebben. De factuur voor het waterdicht maken van de kelder bijvoorbeeld, kan men inbrengen voor de renovatiepremie en het maakt daarbij niet uit voor welke methode je kiest. Bij zowel injecteren, inkuipen als onderkappen kun je de premie aanvragen. Hetzelfde geldt voor vochtbestrijding van de gevel en de muren. Behandeling van opstijgende vocht middels injecteren of onderkappen kan worden aangemerkt voor de premie. Ook de behandeling van doorslaand vocht, dus het waterdicht maken van de gevel, valt onder de renovatiepremie.

 

Het kan natuurlijk zijn dat de factuur voor de vochtbestrijding net niet voldoende is om voor een premie in aanmerking te komen. Combineer daarom de werkzaamheden voor vochtbestrijding met eventuele andere onderhoudsklussen in huis die ook onder de renovatiepremie vallen. Op de website van de dienst Wonen Vlaanderen (www.wonenvlaanderen.be) kun je precies zien welke werken voor een premie kunnen worden aangemerkt.

 

Premies voor vochtbestrijding aanvragen


De formulieren voor de renovatiepremie kun je ook downloaden via de bovengenoemde website. Na aanvraag van de premie moet de overheid binnen 3 maanden een beslissing nemen over de aanvraag. Verzeker je dat je alleen maar met erkende aannemers werkt en dat alle bedragen echt gefactureerd worden en duidelijk omschreven zijn.

 

Afzonderlijke premies en subsidies van gemeenten


Verder kun je ook vaak voor een premie van de gemeente in aanmerking komen. Vergeet dat dus niet na te vragen! Je kan het ook zelf opzoeken op de site www.premiezoeker.be. Vul er de renovatiewerkzaamheden in die je wil gaan uitvoeren en ontdek meteen of je voor een premie in aanmerking komt en hoe hoog deze dan is.

 

Kennis is macht (en in dit geval voordelig!)


Je ziet dus dat bij zo'n omvangrijke klus een goede voorbereiding nodig is, zowel voor wat betreft de vochtbestrijding zelf als voor de bijbehorende premies. Hoe duur gaat het worden, welke aannemer neem je ervoor aan, hoeveel premie krijg je, aan welke eisen moet je dan voldoen? Allemaal vragen waar je het beste even goed over na kan denken. Zorg daarom dat je kennis hebt van alle zaken die in dat verband van belang zijn, zodat je niet voor vervelende verassingen komt te staan. Het gezegde is niet voor niets 'kennis is macht' en in het geval van vochtbestrijding en de kosten daarvoor is kennis ook nog eens heel voordelig want als je het op de juiste manier aanpakt kan je tot € 10.000,- terugkrijgen. De moeite waard toch?